Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2013

Amantia
2152 f5df

zelinxia:

bryarly:

“I’m sad.”

“OK. I’ll lick you until you’re not sad.”

“…OK.”

[[AGGRESSIVELY REBLOGS TO REMEDY BIG KITTY AND LITTLE KITTY FEELS]]

August 01 2013

Amantia
When it’s you and me, we don’t need no one to tell us who to be.
— Avril Lavigne - Rock N Roll
Reposted fromAvrilLavigne AvrilLavigne viaKenroh Kenroh

July 30 2013

Amantia
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialexxie lexxie
Vh. | via Tumblr - inspiring picture on Favim.com
Reposted fromweheartit weheartit viaEnCiel EnCiel
Amantia
0688 97d8 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viaEnCiel EnCiel
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaEnCiel EnCiel
Amantia
6300 743f
Reposted fromnomq nomq viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 27 2013

Amantia
3193 078c
5470 154b
Amantia
0946 1cd2
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Amantia
3594 1bf2
Reposted fromsail sail viahahat hahat

July 22 2013

Amantia
Brakuje Ci tylko jednej osoby. A wydaję się jakby nikogo nie było.
Amantia
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to,przytulanie.
— Wyśnione miłości

July 15 2013

Amantia

człowiek z bogatą wyobraźnią

odczuwa znacznie więcej czytając

książki niż oglądając filmy.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viajillian jillian
Amantia
Jest jeszcze tyle rzeczy, których razem nie robiliśmy.
— tyle rzeczy do zrobienia ;)
Reposted fromobliviate obliviate viajillian jillian
Amantia
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajillian jillian
1646 baf0 500
0647 91ce 500
Reposted fromfurore furore viafourthaddiction fourthaddiction
Amantia
8140 03f9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl